SPONZOŘI

PARTNEŘI

DOTACE


ÚSPĚŠNĚ PODNIKÁTE A CHCETE SE STÁT SOUČÁSTÍ NAŠICH AKTIVIT?

739 739 199 Tomáš Pouch

 DAR

Nejvíce rozšířený způsob, jak podpořit neziskovou organizace je finanční dar, který si můžete odečíst od daňového základu. Dar můžeme spicifikovat na konkrétní věc - aktivitu a nebo obecně na náklady spojené s provozem organizace a realizací aktivit v souladu se stanovama a občanským zákoníkem.

Logo dárce zveřejníme na stránkách pouze v tom případě, že je dar skutečně určen pro organizaci. V případě, že vaše společnost zakoupila nebo částečně přispěla na handbike pro konkrétní dítě, jsou veškeré P.R. aktivity na bedrech dárce, my hrajeme roli zprostředkovatele.

VZOR SMLOUVY

 REKLAMA A PROPAGACE

Pokud chcete svůj BRAND spojit s námi, je důležité se setkat a seznámit se s vaší představou, našimi možnostmi a najít cestu WIN : WIN.

Naší filozofií není jen spokojenost na obou stranách ale i zhodnocení spolupráce vedoucí k dosažení našich cílů. S drtivou většinou našich partnerů jsme dnes již přátelé a naše vztahy jsou více přátelské než obchodní a spolupráci a pochopení potřeb spíše prohlubují.

PROPAGACE NA WEBU

 EVENTY

Organizujeme nebo se aktivně účastníme firemní eventů a veřejných akcí. Zkušenosti máme z organizováním osvětových turné, závodů a akcí typu “rodinný den”.

Jedné z největších nadací, Nadaci Agrofert, zajišťujeme prezentaci na veřejných akcích, dále jsme se účastnili eventů FTV Prima, Bohemia Energy, Modrá pyramidy, Allianz a Globus.

VIDEO Z TURNÉ

 PRÁCE PRO HANDICAPOVANÉ

Jednou z náplní je pomoci handicapovaným se plně zapojit do společnosti a tato cesta začíná tím, že v životě handicapovaného nastolíme řád. Dáme mu smyluplnou práci, ve které si bude uvědomovat svou důležitost a to, že také někdo potřebuje jeho služby. Tito lidé u nás vykonávají tyto typy prací: Výroba kompenzačních pomůcek, administrativní činost, manažér a lektor. 

Tento projekt vám nabízí přímou reflexi toho jak můžete pozitivně ovlivnit život člověku, nad kterým mnozí "zlomili hůl"

VIDEO O HANDICAPU

 PŘEDNÁŠKA

Asi si dokážete představit, že každý handicapovaný procházi nelehkým obdobím. Například když máte svou vysněnou budoucnost ke které směřujete, ale příjde nehoda a trvalé zdravotní a pohybové omezení. Pak je opravdu těžké nashromáždit všechny své síli a začít znovu, ale tentokrát z té poslední koleje.

Životní příběhy handicapovaných, kteří to ze slepé koleje dopracovali na dráhu rychlovlaku jsou inspirativní a v dnešní době i dobré slyšet, protože většina lidí si v dnešní době neuvědomuje svůj blahobyt a štěstí. A že překážky, s kterými se v životě potýkají, strácí na velikosti vedle toho, čím si musel projít člověk s handicapem.

 NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Většinu zde zmíněných aktivit můžeme účtovat v režimu povinného podílu. Vy tak dostáváte 2in1. Tzn. za dobrý skutek i odměnu :-)

Všechny zde uvedené možnosti můžeme vzájemně kombinovat a sestavit dárcovský program dle vašich představ. V případě zájmu vás zveme k nám do centrály v Jirnech u Prahy, kde u kávy vše probereme. Samozřejmě můžeme i my přijet k vám, ale vycházíme z toho, že pokud se rozhodnete s námi spolupracovat, měli byste nás lépe poznat.

KALKULAČKA N.P.

 

 facebook


youtube


závody

  

další akce

RICHARD HAVLÍK

ČERNÝ KŮŇ

Občas se podaří, že se ze sponzora stane kamarád a zároveň i člen naší organizace. Richard se účastní závodů horských kol, kde zastupuje barvy Černých koní. Hrdě se hlásí k naší organizaci a podílí se na budování dobrého jména.

Nedokážeme vyjmenovat kompletní součet podpory, kterou nás za 10 let působení Richard zahrnul, ale dovolím si mimo finančních darů zmínit vítěznou dražbu zlatého dresu nebo zakoupení dětského handbike do rehabilitačního ústavu Klimkovice.

S většinou sponzorů máme za dobu působení navázány přátelské vztahy, ale pouze Richard je jediný sponzor, který s námi jezdí pravidelně na závody.

MODRÁ PYRAMIDA

DOKONALÁ SPOLUPRÁCE

Veškerá setkání, dokonce i jednání na téma spolupráce probíhají ryze na přátelské úrovni, což se odráží na výsledné spolupráci. Zaměstnanci “Modré” pro nás najíždějí na kolech kilometry v rámci aktivity Do práce na kole, vybíhají schody (Schodiáda v centrále M.P.) a účastní se pod logem Černí koně Pražského mezinárodního maratonu.

A někdy se také stane, že přijedou za námi na závod, stanou se dobrovolnými asistenty handicapovaných cyklistů a vyzkouší si, jak náročné je na handbike jezdit.

ALLIANZ

A PŘECE SE TOČÍ...

Všichni zaměstnanci ALLIANZ se jednou za rok sejdou a na simulátorech jízdy na handbiku najíždí kilometry, které po převedení na peníze znamenají handbike pro dítě s tělesným postižením.

Právě tokové aktivity utužují pracovní kolektiv, pro mnohé jsou podmětem k zamyšlení a uvědomění si co znamená být šťastný.

KOLO PRO JAKUBA

Sociální zodpovědnost již není pázdnou pózou, stává se nedílnou součástí společností v jejímž vedení jsou pokrokoví lidé, kteří si uvědomují svou roli.

VELKÉ DÍKY