PRVOTNÍ IMPULS

PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI
 

DARUJTE

KAŽDÉ DÍTĚ MÁ PRÁVO NA ŠŤASTNÉ DĚTSTVÍ

PRO DĚTI S TĚLENÝM POSTIŽENÍM VYRÁBÍME SPECIÁLNÍ JÍZDNÍ KOLA

PERPETUUM MOBILE
Cíle projektu:

- speciální kolo zdarma pro každé handicapované dítě
- handbike do rehabilitačních sanatorií
- bezplatná půjčovna v každém regionu
- handbike na dětská dopravní hřiště

CK_CENSKY

 

  ambasador národního projektu

  Perpetuum mobile

Jan Čenský

"Děti jsou naše budoucnost, ale některé jsou bohužel vinou handicapu znevýhodněné. Proto je důležité podpořit je počátečním impulsem. Jedině tak jim umožníme prožít normální dětství plné her a následně i začlenění do plnohodnotného života se vším co život nabízí."


…jde o prvotní impuls

Pohyb ovlivňuje na vývoj mozku, nervové soustavy a psychickou i fyzickou odolnost, proto je pro děti s tělesným postižením zásadní, umožnit jim svobodný pohyb.

 

4

handbiků v dětských rehabilitačních ústavech

26

handbiků v dalších organizacích

2

handbiků na dětských dopravních hřištích

78

handicapovaných dětí dostalo kolo zdarma

46 tis.

zdravotně postižených dětí do 15 let v ČR

10 mil.

zdravotně postižených dětí na celém světě